Хайх

 
  • Сагс хоосон байна...
Ц. Ариунбайгаль
 

Ц. Ариунбайгаль

Боловсрол

2007-2011СУИС-ДУДэС-ийн уран зургийн анги

2011-2015 СУИС Урлаг судлалын ухааны магистр

Хамтарсан үзэсгэлэн

2013 "Үргэлжлэл" үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2019 "The moment" үзэсгэлэн, Norphei Арт галерей

2019 "2.4.19" үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

Оролцсон үзэсгэлэн

2008 "Алтан бийр" залуу уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2009 "Алтан бийр "залуу уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2009 "Хатан-Эрдэнэ" эмэгтэй уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2010 "Алтан бийр" залуу уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2010 "Хатан эрдэнэ" эмэгтэй уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2010 "Хавар" уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2011 "Алтан бийр" залуу уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2011 "Хатан эрдэнэ" эмэгтэй уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2011 "Хавар" уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2012 "Алтан бийр" залуу уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2012 "Хатан-Эрдэнэ" эмэгтэй уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2013 "Алтан бийр" залуу уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2013 "Хавар" уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2013 "Шинэ бүтээл" уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2016 "Хатан-Эрдэнэ" эмэгтэй уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2016 "Хавар" уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2016 "Оны шилдэг" уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2016 "Гранд Арт" залуу уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, Монголын уран зургийн галерей

2019 "Хатан-Эрдэнэ" эмэгтэй уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей

2020 "MN ART FAIR" 2020, MN17 Арт галерей

2021 "MN ART FAIR" 2021, MN17 Арт галерей

2022 "Алтан бийр" залуу уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн, МУЭХ Арт галерей