Хайх

 
  • Сагс хоосон байна...
Г.Мөнхболор

Г.Мөнхболор

Бүтээлүүдийн онцлог шинж нь хэлбэр хэмжээ, үзэл баримтлалд баригдахгүй, танд юу бодохыг чиглүүлэхгүй. Харин өөрийн ойлгосноороо л мэдрэх эрх чөлөөг өгч чаддагаараа онцлогтой. Техник ажиллагаа дүрслэл нь өвөрмөц нууцлаг илэрхийлэлтэй бөгөөд бид байгалиас ургасан, газрын тэнгэрийн усны агаарын салшгүй нэгэн бодгаль нь юм. Бид зүгээр л цуг оршино.