Хайх

 
  • Сагс хоосон байна...
Б. Баярцэнгэл
 

Б. Баярцэнгэл

Б. Баярцэнгэл
2018 он Монголын Урчуудын Эвлэлийн гишүүн зураач
- Бие даасан үзэсгэлэн
2011 онд “Айсуй цагийн өнгө” Дорноговь аймаг Саранхөхөө театрт
2016 онд “Today” Улаанбаатар хот Караван урлан
2018 онд “ Самади” Занабазарын нэрэмжит Дүрслэх урлагийн Музей
- Хамтарсан үзэсгэлэн
2013- онд “Үргэлжлэл” УБ хот МУЭХорооны үзэсгэлэнгийн танхим
2014-онд “Бодлын мөр” УБ хот МУЗөвлөл Улаан Гэр галлерей
2014-онд “Монголын өнгө” ОХУ Эрхүү хот Le-Art Галлерей
2014-онд “Монголын Зураачид” ОХУ Эрхүү Хот Le-Art Галлерей
-Оролцсон үзэсгэлэн
2010-2017онд – “Эмэгтэй уран бүтээлч” Улаанбаатар хот МУЭХ-ны танхим
2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017онд -“Хавар” Улаанбаатар хот МУЭХ-ны танхим
2010,2011,2013,2015,2016,2017 онд-“Алтан бийр” Улаанбаатар хот МУЭХ-ны үзэсгэлэнгийн
танхим
2011-онд -“Хутагтын нутгийн урчууд” УБ хот МУЭХорооны үзэсгэлэнгийн танхим
-“Өнгө ба хар цагаан” УБ хот Монголын Урлагийн Зөвлөл УлаанГэр Галлерей
- “Монголын Залуу Зураачдыг Дэмжих” Холбооны нээлтийн үзэсгэлэн
УБ хот МУЭХорооны үзэсгэлэнгийн танхим

- “100 ертөнц” УБ хот Ханаду Арт Галлерей
- “Шинэ бүтээл” УБ хот МУЭХорооны үзэсгэлэнгийн танхим
2012-онд- “Шилдэг бүтээл” УБ хот Уран зургийн Галлерей
-“Гранд арт” УБ хот МУЭХорооны үзэсгэлэнгийн танхим
2013-онд- “Шилдэг бүтээл” УБ хот Уран зургийн Галлерей
-“Гранд арт” УБ хот МУЭХорооны үзэсгэлэнгийн танхим
2014онд-“Гишүүн уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн” УБ хот Bluemoon Галлерей 5-р сар
- “Гишүүн уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн” УБ хот Bluemoon галлерей 7-р сар

- “Монголын сайхан орноор” УБ хот МУЭХорооны үзэсгэлэнгийн танхим
- “Модерн ба инстоляци УБ хот Bluemoon Галлерей
- “ Реализм” УБ хот Bluemoon Галлерей
2015 он – “Миний ээж” УБ хот Бэст галлерей
- “Миний Улаанбаатар” УБ хот Bluemoon Галлерей
- “Гранд арт” УБ хот Уран зургийн Галлерей
- ““Гишүүн уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн” УБ хот Bluemoon Галлерей
- “360” УБ хот Bluemoon Галлерей

2016он -“Нүүдэл суудал” УБ хот Bluemoon Галлерей
- Гранд арт УБ хот Монголын Уран Зургийн галлерей
-Оны Шилдэг бүтээл УБ хот Монголын Уран Зургийн галлерей
2017он - Гранд арт УБ хот Монголын Уран Зургийн галлерей
- Оны шилдэг бүтээл УБ хот Монголын Уран Зургийн галлерей
- Алтан бийр УБ хот Монголын Урчуудын Эвлэлийн Арт галлерей
- Хавар УБ хот Монголын Урчуудын Эвлэлийн Арт галлерей
2018 он - Оны шилдэг бүтээл УБ хот Монголын Уран зургийн галлерей
- Алтан бийр УБ хот Монголын Урчуудын Эвлэлийн Арт галлерей
-Улаанбаатар Олон Улсын Арт фистивал УБ хот Морин тойруулга МУЭХ
- PARALLAX Англи улс, Лондон хот Chelsea Town Hall
2019 oн -Оны шилдэг бүтээл УБ хот Монголын Уран Зургийн галлерей
-PARALLAX Англи улс, Лондон хот Kensington Town Hall
-Хавар УБ хот Монголын Урчуудийн Эвлэлийн Арт аллерей
-Монголын сайхан орноор УБ хот Монголын Урчуудын Эвлэлийн Арт галлерей
2020-2021 он – Хавар УБ хот Монголын Урчуудын Эвлэлийн Арт галлеоей
-Оны шилдэг бүтээл УБ хот Монголын Уран зургийн галлерей

“ Сэтгэлийн дуун”
110*140 , зотон тос, толь , 2021 он
Будда өөрийгөө олжээ
Бусад нь түүнийг хайсаар Д.Нямдорж
Бурханыг хайсан эрэл мухардаж түр зогсолоо ... Хэн түүнийг хэрэг болгон хайсаар буйг өөрөөсөө
асуулаа...Түүнтэй таарч гэмээ нь таних эсэх ээ мэдэх билүү ? эргэлзээнд төөрч өөрөөсөө түмэн
асуулт шалгаан зогсох би гэдэг нь Бурхан ажээ... өөрийгөө танин чагнах энэ зогсоол бол сэтгэлрүү
өнгийгч бусад хийгээд сэтгэлрүү шагайгч бидний дүр юм.