Хайх

 
  • Сагс хоосон байна...
Г.Гэрэлхүү
 

Г.Гэрэлхүү

Боловсрол:

2006-2010 Bachelor degree, Fine Art Institute, Mongolian University of

Arts and Culture, Ulaanbaatar 

Бие даасан үзэсгэлэнгүүд:

2021 Blade of The Time, Zanabazar Fine Arts Museum, Ulaanbaatar

2020 Mitochondrion, Khan Gallery, Ulaanbaatar

2019 The Demon’s Egg, 976 Art Gallery, Ulaanbaatar

2014 Zero Gravity, 976 Art Gallery, Ulaanbaatar

2013 Speaking to Being Lost, Fine Art Museum of Zanabazar, Ulaanbaatar