Хайх

 
  • Сагс хоосон байна...
 

Худалдан авалтыг цуцлах:

Төлбөр бүрэн хийгдэж худалдан авалт баталгаажсаны дараа тухайн бүтээл хүргэлтэнд гаргахын өмнө буюу худалдан авалтаас хойш 3 цагийн дотор хэрэглэгч цуцлах хүсэлтээ sales@arty.mn хаягаар илгээнэ. Хүсэлтийг хүлээн авсан хариуг хэрэглэгчийн бүртгэлтэй цахим хаягаар илгээх бөгөөд төлбөрийг банкны гүйлгээний шимтгэлийг хассан дүнгээр буцаана.

Цуцлалтыг баталгаажуулах хариу хүлээн аваагүй тохиолдолд худалдан авалтыг цуцлагдсанд тооцохгүй бөгөөд 11 319157 утсаар холбогдон лавлаж болно.

Уран зураг нь онцлох төрлийн үнэ цэнэтэй, эмзэг бүтээгдэхүүн тул доорхи тохиолдолд захиалгыг цуцлах, буцаах, солих боломжгүй:

  • Бүтээл хүргэлтэд гарсан тохиолдолд худалдан авалтыг цуцлах боломжгүй.
  • Захиалгат зураг (хэлбэр хэмжээ, өнгө будгийг хэрэглэгчийн захиалгаар зурсан)
  • Жаазтай зураг
  • Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс гадна хийгдэж буй захиалга