Хайх

 
  • Сагс хоосон байна...
Өгөгдөл ба Оршихуй

      Нийгмийн олон давхарга байдгийн нэгэн адил оршихуйн олон түвшингүүд байдаг. Төрөхөөс үхэх хүртэл бидний амьдралын үйл явдлууд хөндлөн шугамаар өрнөдөг ч хэрэв бид энэхүү нэгэн хэвийн механик амьдралын хэв маягаас ангижрахыг хичээн жинхэнэ дотоод спиритуал өөрчлөлтийг хүсэх аваас босоо чиглэлийн өгсөж уруудсан шат байхыг анзаарах болно. Шатны гишгүүр нь бидний ухамсрын түвшинг илтгэнэ. Дээш шат ахих тусам улам гайхалтай зүйлс биднийг хүлээж байх буйзаа. Өгөгдөл нь бидний хүн чанар, ухамсрын өгөгдөл бөгөөд физик амьдрал дээрхи бидэнд буй материаллаг эд баялаг, байр суурь, нэр хүндээс ангид зүйл юм.


- Б. Насанцэнгэл

Өгөгдөл ба Оршихуй, 2016

Б. Насанцэнгэл, Монгол улс

Хэмжээ:

Техник:

Тос

Материал:

Зотон

Төрөл:

SKU:

NS78/022-01
Үнэ: 20,000,000 ₮
 
Захиалах 
Б. Насанцэнгэл
Бүтээлүүд

Бусад бүтээл