Хайх

 
  • Сагс хоосон байна...
Хэрмэн цав

Өмнөговийн хэрэн цавийг муутуу бэхээр илэрхийлсэн илэрхийлэмж 


- Э. Найдандорж

Хэрмэн цав

Э. Найдандорж , Монгол улс

Хэмжээ:

Техник:

Бусад

Материал:

Бусад

Агуулга:

SKU:

NA-005
 
 
Захиалах 
Э. Найдандорж
Бүтээлүүд